1-2

Title: TIM ezin
Rok: 2013
Ročník: 3
Číslo: 1-2
Název čísla
TIMe 4 Software Studies
Rok vydání
2013
ISSN
1805-2606
Ústav FF MU

Obsah

Původní recenzované studie
Title Document
Google Doodles a jejich funkceKodytková, Johana PDF
Software jako umělecký materiál | 13–16
Borner, Jan
PDF
Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii | 17–26
Rokosová, Michaela
PDF
Umění živého kódování | 27–32
Floreš, Ivan
PDF
Kulturní analytika: nástroj vizualizace velkých dat a prostředek analýzy kultury softwaru | 33–52
Šik, Viktor
PDF
Brad Frost: Přemýšlejme o webu "Future-Friendly" způsobem | 61–66
Kačurák, Milan
PDF
Title Document
Poslání časopisu ; Redakční rada ... | 3
PDF
Title Document
Editorial: Čas pro softwarová studia | 4–10
Horáková, Jana
PDF
Title Document
Prostor pro "Cut-up" softwarových studií | 11–12
Kobíková, Zuzana
PDF
Překlady
Title Document
Existuje len software | 67–69
Manovich, Lev
PDF
Zvnútra Photoshopu | 70–85
Manovich, Lev
PDF
Freakové čísla | 86–94
Fuller, Matthew
PDF
Co je to software? | 95–98
Cramer, Florian
PDF
Recenze
Title Document
Magie kódu / kód magie | 99–104
Čajková, Eva
PDF
Codes & Waters Andrease Müller-Pohlea: recenze výstavy | 105–109
Lukaščíková, Eliška
PDF
Z konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty | 110–136
Szűcsová, Monika
PDF
Recenze konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty | 137–144
Hájek, Petr
PDF
Forum Havlum, instalace v prostoru Letiště Václava Havla Praha | 145–153
Herzigová, Ivana
PDF
Rozhovor
Title Document
Představujeme "hybridní" studijní obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika: rozhovor s Danou Hlaváčkovou | 154–158
Hlaváčková, Dana; Štelclová, Adéla
PDF
TIM 2012/2013
Title Document
Ohlédnutí za konferencí Soft skills – Aktuální otázky metodologie (umění) nových médií | 159–176
Horáková, Jana; Klodner, Michal; Ivičič, Martina; Flašar, Martin; Šedivá, Barbora; Kobíková, Zuzana; Čajková, Eva
PDF
Techniky nostalgie: ohlédnutí za přednáškami Andrease Böhna a Tomáše Dvořáka | 177–184
Kobíková, Zuzana
PDF
Jak TIM dobýval vídeňský Dům hudby a Muzejní čtvrť: reportáž | 185–214
Herzigová, Ivana
PDF
Reportáž ze studentské konference "Jelenovská" | 215–220
Horáková, Petra; Holášek, Marek
PDF
Galerie TIM uvádí: The Influence: digitálny odtlačok procesu mojho asociačného myslenia | 221–222
Kaščák, Matwe
PDF