Z konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty

Název: Z konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty
Přispěvatel
Bača, Rastislav (fotograf)
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 110-136
Rozsah
110-136
  • ISSN
    1805-2606
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Základným cieľom reportáže z medzinárodnej konferencie MutaMorphosis II, ktorá sa uskutočnila začiatkom decembra 2012 v Prahe, bude predstaviť čitateľovi túto udalosť a jej témy reflektujúce prieniky umenia, vedy a sociálnej zmeny. Podtitulkom a témou minuloročnej konferencie je Tribute to Uncertainty a za cieľ si kladie, formou prednášok, diskusií a workshopov, poukázať na problematiku sveta, ktorý je podrobený mutáciám v zmysle geografickom, politickom či ekologickom ako aj na svet, ktorý je multikultúrny, hybridný a ktorého hierarchie sú otriasané. MutaMorphosis II si kladie za úlohu prezentovať konkrétne experimenty poukazujúce na snahu o zachytenie foriem hybridizácie kultúr a zachytenie foriem mutácií, s ktorými sa potýkame v súčasnosti, napríklad hybridizácie umelecké a technologické. Článok sa za pomoci metód pozorovania a interpretácie pokúsi priblížiť plejádu prednášajúcich autorov, zaoberajúcich sa vo svojich prácach danými otázkami. Tieto boli predstavované v tématicky oddelených blokoch, napríklad Addressing the Future: The Tactics of Uncertainty (atraktor Claudia Westermannová), Blueprints for the Unstable (David Benqué), Limits of Collaboration: The Revolution of the Geniuses or the Downfall in Middlingness (Manuela Naveauová) či Philosophical Toys Today (prezentované Tomášom Dvořákom). Neurčitosť, zmätenosť a komplexita dnešnej doby spôsobujúca mutácie a určujúca tak ďaľší vývoj kultúrnej evolúcie budúcnosti boli jedným z hlavných motívov medzinárodnej konferencie MutaMorphosis II.
The main aim of this article devoted to the international conference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty, that took place at the beginning of December 2012 in Prague, is to introduce this event and its topics highlighting an intersection of arts, sciences and social changes to the recipient. The intention of this stream of interest was to provide in forms of lectures, discussions and workshops an insight into a world of uncertainty that is a subject to mutations in a geographical, political and ecological sense and a world that is multicultural, crossbred and its hierarchies are shattered. This article will work with methods of observation and interpretation and will try to introduce some of the attractors and their subjects of interest that were divided into 21 streams, including Addressing the Future: The Tactics of Uncertainty (attractor Claudia Westermann), Blueprints for the Unstable (David Benqué), Limits of Collaboration: The Revolution of the Geniuses or the Downfall in Middlingness (Manuela Naveau) and Philosophical Toys Today (presented by Tomáš Dvořák).
Reference
[1] Ars Wild Card, 2012. Ars Electronica [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: http://awc.aec.at/.

[2] CATCH Verticalizer @ MutaMorphosis 2012. CATCH [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: http://catch.ciant.cz/mutamorphosis/.

[3] CINTI, Laura, 2012. MUTAMORPHOSIS: TRIBUTE TO UNCERTAINTY. C-LAB [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.c-lab.co.uk/events/mutamorphosis-tribute-to-uncertainty.html.

[4] Galerie Ciantu – MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty_International Conference, 2012. CIANT [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.ciant.cz/category/493-mutamorphosis-ii-tribute-to-uncertaintyinternational-conference.

[5] MutaMorphosis: Tribute to Uncertainty, 2012. Facebook [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.404880972926046.98763.1291752571632.

[6] MutaMorphosis. Tribute to Uncertainty, 2012. MutaMorphosis [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: http://mutamorphosis.org/2012/.

[7] Wonderful Circus, 2012. Národní divadlo [online]. [cit. 22. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.novascena.cz/en/repertoar/5.html.