Edice středověkého diplomatického materiálu

Název: Edice středověkého diplomatického materiálu
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
98 s.
ISBN
978-80-210-6999-2
978-80-210-7000-4 (online : pdf)
978-80-210-7001-1 (online : ePub)
978-80-210-7002-8 (online : Mobipocket)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1016436
Poznámka
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 5–7
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Přehledy edičních řad. Repertorium fontium historiae medii aevi | 8–9
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Úsilí o vydávání našich nejstarších diplomatických pramenů : (cesta k vydávání Českého diplomatáře) | 10–14
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Moravský diplomatář | 15–21
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Český diplomatář | 22–32
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Českomoravská regesta | 33–38
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.) | 39–42
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia | 43–46
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Zpřístupňování listin korunního archivu. Archivum coronae regni Bohemiae | 47–50
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Codex iuris municipalis regni Bohemiae, Sbírka pramenů práva městského království českého | 51–53
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka | 54
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
11 | Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské | 55–56
Krmíčková, Helena
PDF
hidden-section Desky zemské
Chapter number Title Custom text
12 | Desky zemské | 66–71
Krmíčková, Helena
PDF
hidden-section Desky dvorské
Chapter number Title Custom text
13 | Desky dvorské | 72–73
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
14 | Edice písemností institucí církevní správy | 74–81
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
15 | Edice písemností středověké univerzity. Monumenta historica Universitatis Pragensis | 82–84
Krmíčková, Helena
PDF
hidden-section Dodatek
Chapter number Title Custom text
16 | Dodatek | 85–90
Krmíčková, Helena
PDF
hidden-section Seznam zkratek edicí
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek edicí | 91
Krmíčková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
Výběrový seznam doplňkové literatury | 92–93
Krmíčková, Helena
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 94–98
Krmíčková, Helena
PDF