The Prague Linguistic Circle and the Prager Presse : a remark on the science in interwar Czechoslovakia

Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 175-187
Rozsah
175-187
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] I. Sjezd Slovanských filologů v Praze [1st Congress of Slavic philologists in Prague]. 1929? Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card I (personal papers), Prager Presse – konvolut materiálů ke kulturní rubrice [The Prager Presse – materials for the Culture section]

[2] A. St. Mágr. 1936. Slovo a slovesnost [Word And Verbal Art] 2 (1936): 2: 132.

[3] Acta linguistica. 1938. Prager Presse 18 (25 Oct 1938): 264: 7.

[4] Bibliografie [Bibliography] [online]. 2012. Ioannes Amos Comenius (18 Feb 2012) [accessed 30 Dec 2013]. Accessible from http://comenius-bibl.wz.cz.

[5] ČERMÁK, Petr, POETA, Claudio, and ČERMÁK Jan. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech [Prague linguistic Circle in Documents]. Praha: Academia, 2012.

[6] DEJMEK, Jindřich. 2012. Diplomacie Československa: Díl 1. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918‒1992) [Czechoslovak diplomacy: An outline of the history of the Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs]. Praha: Academia, 2012.

[7] Der 'Pražský linguistický kroužeK' [Prague Linguistic Circle]. 1932. Prager Presse 12 (1 Nov 1932): 298: 8.

[8] Der altpolnische und der alttschechische Vers. 1937. Prager Presse 17 (15 Oct 1937): 284: 8.

[9] Die Sprachlaute im Lichte der Psychologie. 1932. Prager Presse 12 (23 Mar 1932): 83: 10.

[10] EHLERS, Klaas-Hinrich. 2003. Prager Deutsche im Prager Zirkel. Ein Überblick. In Marek Nekula (ed.) Prager strukturalismus: Methodologische Grundlagen. Heidelberg: Winter, 2003: 49‒77.

[11] EHLERS, Klaas-Hinrich. 2005. Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926‒1946. Berlin: De Gruyter, 2005.

[12] P. E. [EISNER, Paul]. 1936. Blut und Leben. Prager Presse 16 (20 Jun 1936): 169: 8.

[13] EISNER, Pavel. Překladatel A. St. Mágr... [Translator A. St. Mágr...]. 1937. In Antonín Hartl (ed.). A. St. Mágrovi k padesátým narozeninám 6. dubna 1937 [In honour of A. St. Mágr's 50th jubilee, 6 Apr 1937]. Praha: Kruh přátel v Praze, 1937.

[14] HARTL, Antonín (ed.). 1937. A. St. Mágrovi k padesátým narozeninám 6. dubna 1937. Praha: Kruh přátel v Praze, 1937.

[15] Havránek Bohuslav, 9. 12. 1927 [Havránek's letter to Mágr, 9 Dec 1927]. 1927. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card III (korespondence přijatá) [received correspondence].

[16] Havránek Bohuslav, 5. 4. 1937 [Havránek's letter to Mágr, 5 Apr 1937]. 1937. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card III (korespondence přijatá) [received correspondence].

[17] Havránek Bohuslav, 10. 1. 1939 [Havránek's letter to Mágr, 10 Jan 1939]. 1939. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card III (korespondence přijatá) [received correspondence].

[18] ‒Hkt‒ [HEXTER, Maxim]. 1935. Das Musikwerk als Zeichen. Prager Presse 15 (16 Jan 1935): 15: 7.

[19] HORÁK, Jiří. 1937. A. St. Mágr... In Antonín Hartl (ed.). A. St. Mágrovi k padesátým narozeninám 6. dubna 1937. Praha: Kruh přátel v Praze, 1937.

[20] Irgarden Roman, 12. 5. 1936 [Ingarden's letter to Mágr, 12 May 1936]. 1936. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card III (korespondence přijatá) [received correspondence].

[21] JAKOBSON, Roman. 1929. Romantické všeslovanství – nová slavistika [Romantic Panslavism – New Slavic Studies]. Čin [Act] 1 (31 Oct 1929): 1: 10‒2.

[22] JAKOBSON, R[oman]. 1931a. Das Genfer Linguistenkongreß. Prager Presse11 (13 Sept 1931): 248: 8‒9.

[23] JAKOBSON, R[oman]. 1931b. Prof. Dr. Friedrich Slotty. Prager Presse 11 (18 Oct 1931): 282: 8.

[24] ‒rn‒ [JAKOBSON, Roman]. 1932a. Die Personennamen bei Dostojevskij. Prager Presse 12 (10 Dec 1932): 337: 7.

[25] JAKOBSON, Roman. 1932b. Prof. Vilém Mathesius. Prager Presse 12 (3 Aug 1932): 211: 6.

[26] JAKOBSON, Roman. 1933. Ukázky zchystané monografie o šlágrech V& W [Excerpts from the planned monography on V& W's hits]. In Tucet melodií z Osvobozeného divadla [Dozen melodies from the Liberated Theatre]. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1933.

[27] ‒rn‒ [JAKOBSON, Roman]. 1935. Viggo Brøndal. Prager Presse 15 (17 Apr 1935): 106: 6.

[28] JAKOBSON, Roman. 1936. Ein Grundwerk zur tschechoslovakischen Sprachgeschichte. Prager Presse 16 (5 Jan 1936): 4: 10.

[29] JAKOBSON. Roman. 1937a. Dopis Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a semantice švandy [A Letter to Jiří Voskovec and Jan Werich on noetics and semantics of fun]. In Josef Träger (ed.). Deset let Osvobozeného divadla 1927‒1937 [Ten years of the Liberated Theatre 1927‒1937]. Praha: Fr. Borový, 1937: 27‒34.

[30] R. J. [JAKOBSON, Roman]. 1937b. Prof. L. Hjelmslev in Prag. Prager Presse17 (22 Oct 1937): 291: 8.

[31] JAKOBSON, Roman. 1937c. Věda a noviny v pojetí Mágrově [Mágr's approach to science and journalism]. Lidové noviny [People’s Newspaper] 45 (6 Apr 1937): 173: 9.

[32] R. Jn [JAKOBSON, Roman]. 1938. Professor František Trávníček 50 Jahre. Prager Presse 18 (17 Aug 1938): 205: 8.

[33] JAKOBSON, Roman (ed.). 1975. N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. The Hague: Mouton, 1975.

[34] Jakobson Roman, 5. 4. 1937 [Jakobson's letter to Mágr, 5 Apr 1937]. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card III (korespondence přijatá) [received correspondence].

[35] Jmenování A. S. Mágra činným členem Slovanského ústavu 28. 3. 1929 [Appointment of A. S. Mágr as an active member of the Slavic Institute]. 1929. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card I (doklady vlastní) [personal papers].

[36] KARCEVSKIJ, S[ergej]. 1930. Roman Jakobson. Prager Presse 10 (19 Mar 1930): 78: 8.

[37] KONRÁD, Ota. 2011. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918‒1945 [Historiography, German and Slavic Studies at the German university in Prague 1918‒1945]. Praha: Karolinum, 2011.

[38] Korespondence se členy a spolupracovníky [Letters of PLK members and collaborators]. Undated. Academy of Sciences Archive, Pražský lingvistický kroužek [Prague Linguistic Circle] Collection, sig. 18, Chapter 3, Section E, File "Mágr".

[39] ‒Ko‒ [KOŽEŠNÍK, Karel]. 1934. Šklovskij in kritischem Licht. Prager Presse 14 (14 Mar 1934): 72: 6.

[40] Kronika Pražského linguistického kroužku [PLK Chronicle]. 1938. Academy of Sciences Archive, Pražský lingvistický kroužek [Prague Linguistic Circle] Collection, sig. 26, Chapter 6 (knihovna, archiv) [library, archive].

[41] Leták Slovo a slovesnost [Leaflet of Slovo aslovesnost journal]. 1935? Academy of Sciences Archive, Pražský lingvistický kroužek [Prague Linguistic Circle] Collection, sig. 26, Chapter 6 (knihovna, archiv) [library, archive].

[42] [MÁGR, A. S.]. 1929. Nachklänge zum Slavisten-Kongreß. Prager Presse 9 (2 Nov 1929): 297: 6.

[43] ‒Mgr‒ [MÁGR, A. S.]. 1932a. Die Stabilität in der Schriftsprache. Prager Presse 12 (13 Jan 1932): 13: 8.

[44] ‒Mgr‒ [MÁGR, A. S.]. 1932b. Dichterische Sprache und Schriftsprache. Prager Presse 12 (11 Feb 1932): 42: 8.

[45] ‒Mgr‒ [MÁGR, A. S.]. 1932c. Sprache und Kultur. Prager Presse 12 (29 Jan 1932): 29: 8.

[46] ‒Mgr‒ [MÁGR, A. S.]. 1935. Die hussitische Dichtung. Prager Presse 15 (1 May 1935): 118: 7.

[47] MÁGR, Antonín Stanislav. 1947. Kulturní Slavica v Prager Presse: In memoriam Arne Laurina [Slavic culture subjects in Prager Presse: In memoriam Arne Laurin]. 2nd ed. Praha: Orbis, 1947.

[48] Materiál k životopisu samouka-slavisty a novináře sestavený pro Dějiny české slavistiky chystané Slovanským ústavem v Praze [Sources to the biography of self-taught Slavist and journalist collected for the History of the Czech Slavic studies by the Slavic institute in Prague]. Undated. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card VII (rukopisy vlastní) [personal manuscripts].

[49] MATHESIUS, Vilém. 1930. Die Internationale Phonologische Konferenz. Prager Presse10 (31 Dec 1930): 357: 8.

[50] Mathesius Vilém, 3. 12. 1935 [Mathesius' letter to Mágr, 3 Dec 1935]. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card III (korespondence přijatá) [received correspondence].

[51] Moderne Sprachwissenschaft und Slavistik. 1929. Prager Presse 9 (1 Oct 1929): 267: 8.

[52] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1935. Die Phonologie im Vorderung. Prager Presse 15 (13 Aug 1935): 217: 5.

[53] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1937. Je již osud věd... [It is a destiny of scholarship...]. In Antonín Hartl (ed.). A. St. Mágrovi k padesátým narozeninám 6. dubna 1937. Praha: Kruh přátel v Praze, 1937.

[54] N. S. Trubezkoy gestorben. 1938. Prager Presse 18 (29 Jun 1938): 164: 8.

[55] Počet abonentů k 21. 3. 1937 [Subscribers data to 21 Mar 1937]. 1937. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card I (doklady vlastní) [personal papers].

[56] Prager Presse – opisy posudků a hodnocení Prager Presse z let 1927‒1937 [Copies of evaluations and reports in Prager Presse 1927‒1937]. 1927‒1937. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card I (doklady vlastní) [personal papers].

[57] Prager Presse – seznam spolupracovníků z kulturních okruhů z. r. 1936 [List of collaborators from culture circles 1936]. 1936. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card I (doklady vlastní) [personal papers].

[58] RAUCHOVÁ, Jitka. 2009. Propagace, nebo protekce? Prager Presse a avantgardní divadlo [Promotion or protection? Prager Presse and the Avant-Garde theatre]. In Dagmar Blümlová (ed.). Čas optimismu a ctižádostivých nadějí: prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918‒1929) [Time of optimism and ambitious hopes: presentation and representation of the Czech science and culture in the first decade of the independent Czechoslovak state (1918‒1929)]. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Společnost pro kulturní dějiny, 2009: 209‒15.

[59] RÁDL, Em[anuel]. 1931. Presse und Wissenschaft. Presse und Gesellschaft. Prager Presse: Beilage zur Prager Presse 11 (12 Apr 1931): 100: 10.

[60] L. S. [SILBERSTEIN, Leopold]. 1935. Linguistik und Phänomenologie. Prager Presse 15 (22 Nov 1935): 316: 8.

[61] SÉRIOT, Patrick. 1999. Structure et totalité. Paris: PUF, 1999.

[62] SÉRIOT, Patrick. 2003. Struktura a celek: Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě [Structure and The Whole. Intellectual Outset of Structuralism in Central and Eastern Europe]. Praha: Academia, 2003.

[63] SÉRIOT, Patrick. 2014. Structure and the Whole: East, West and Non-Darwinian Biology in the Origins of Structural Linguistics. Mouton: De Gruyter, 2014.

[64] Slavische Rundschau. Undated. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card I (doklady vlastní) [personal papers].

[65] Slovo a slovesnost [online]. 2011. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, vvi. [accessed 30 Dec 2013]. Accessible from http://sas.ujc.cas.cz.

[66] ŠTEFANOVÁ, Alena. 2009. Prager Presse, Arne Laurin a meziválečná Praha [Prager Presse, Arne Laurin and interwar Prague]. Diploma Thesis, Faculty of Arts, University of South Bohemia. České Budějovice: University of South Bohemia, 2009 (unpub.).

[67] TRÁVNÍČEK, František. Správná česká výslovnost [Proper Czech pronunciation]. Brno: Zemské divadlo v Brně, 1935.

[68] TOMAN, Jindřich. 1995. The Magic of a Common Language: Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

[69] TOMAN, Jindřich. 2011. Příběh jednoho moderního projektu: Pražský lingvistický kroužek, 1926‒1948. Praha: Karolinum, 2011.

[70] Trnka Bohumil, 22. 11. §§1932§§ [Bohumil Trnka's letter to Mágr, 22 Nov 1932]. 1932. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card 3 (korespondence přijatá) [received correspondence].

[71] Wollman Frank, 10. 4. §§1937§§ [Frank Wollman's letter to Mágr, 10 Apr 1937]. Museum of Czech Literature, Literary Archive, Antonín Stanislav Mágr Collection, card V (korespondence přijatá) [received correspondence].

[72] Zum Ostnorwegischen. 1938. Prager Presse, 18 (2 Jun 1938): 142: 8.