Školy mizející z map

Název: Školy mizející z map
Variantní název:
  • Schools disappearing from maps
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 3, s. [171]-175
Rozsah
[171]-175
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kučerová, Silvie. Proměny územní struktury základního školství v Česku. Vyd. 1. Praha: Česká geografická společnost, 2012. 209 s. Geographica; 8. ISBN 978-80-904521-8-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Kučerová, S. (2008). Marginalizace území v kontextu vývoje soustavy základního školství na příkladu vybraných regionů Česka v období 1961–2004. In R. Šimůnek (Ed.), Regiony – časoprostorové průsečíky? Praha: Historický ústav AV ČR , s. 214–236.

[2] Kučerová., S., & Kučera, Z. (2009). Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol? Acta geographica Universitatis Comenianae, 53(1), 59–73.

[3] Musil, J., & Müller, J. (2008). Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze.

[4] Novotná, M. (Ed.). (2005). Problémy periferních oblastí. Praha: Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity v Praze.

[5] Solstad, K. J. (1997). Equity at Risk. Oslo: Scandinavian University Press.

[6] Trnková, K. (2008). Obce s málotřídkou. Studia paedagogica, 2008(13), 53–64.

[7] Trnková, K., Knotová, D., & Chaloupková, L. (2010). Málotřídní školy v České republice. Brno: Paido.