Trnková, Kateřina

Varianty jmen:

Trnková, Kateřina (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Hloušková, Lenka; Trnková, Kateřina; Lazarová, Bohumíra; Pol, Milan. Diverzita žáků: téma pro vedení školy. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 2, s. 105–126.

Článek
Trnková, Kateřina; Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 9–12.

Kapitola
Trnková, Kateřina. Jak připravit a realizovat výzkum v bakalářské práci. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, s. 71–88.

Článek
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 59–72.

Článek
Rabušicová, Milada; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Čiháček, Vlastimil. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 103–116.

Článek
Trnková, Kateřina. Obce s malotřídkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 53–64.

Kapitola
Obsah. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, s. 3.

Článek
Trnková, Kateřina; Chaloupková, Lucie; Knotová, Dana. Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?. Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. 51–68.

Článek
Trnková, Kateřina. Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník?. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 2, s. 139–144.

Kniha
Lojdová, Kateřina; Novotný, Petr; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014

Článek
Trnková, Kateřina. Školy mizející z map. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 3, s. 171–175.

Kapitola
Trnková, Kateřina. Úvod. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, s. 5–6.

Článek
Trnková, Kateřina. Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 133–144.

Článek
Trnková, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol : situace v Jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 13–26.