K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti

Název: K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti
Variantní název
On the openness of schools towards parents and the public
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. [59]-72
Rozsah
[59]-72
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Článek je jedním z výstupů projektu "Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy", jenž je podporován Grantovou agenturou České republiky (č. 406/01/1077).