K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti

Title: K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti
Variant title
On the openness of schools towards parents and the public
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. [59]-72
Extent
[59]-72
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Článek je jedním z výstupů projektu "Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy", jenž je podporován Grantovou agenturou České republiky (č. 406/01/1077).