Trnková, Kateřina

Name variants:

Trnková, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Hloušková, Lenka; Trnková, Kateřina; Lazarová, Bohumíra; Pol, Milan. Diverzita žáků: téma pro vedení školy. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 105–126.

Article
Trnková, Kateřina; Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 9–12.

Chapter
Trnková, Kateřina. Jak připravit a realizovat výzkum v bakalářské práci. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 71–88.

Article
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 59–72.

Chapter
Obsah. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 3.

Article
Rabušicová, Milada; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Čiháček, Vlastimil. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 103–116.

Article
Trnková, Kateřina. Obce s malotřídkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 53–64.

Article
Trnková, Kateřina; Chaloupková, Lucie; Knotová, Dana. Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. 51–68.

Article
Trnková, Kateřina. Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník?. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 139–144.

Book
Lojdová, Kateřina; Novotný, Petr; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014

Article
Trnková, Kateřina. Školy mizející z map. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 3, pp. 171–175.

Chapter
Trnková, Kateřina. Úvod. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 5–6.

Article
Trnková, Kateřina. Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 133–144.

Article
Trnková, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol : situace v Jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 13–26.