Trnková, Kateřina

Name variants:

Trnková, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Hloušková, Lenka; Trnková, Kateřina; Lazarová, Bohumíra; Pol, Milan.
Studia paedagogica. 2015.

Article
Trnková, Kateřina; Pol, Milan; Rabušicová, Milada.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008.

Chapter
Trnková, Kateřina.
In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014

Article
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004.

Article
Rabušicová, Milada; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Čiháček, Vlastimil.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003.

Article
Trnková, Kateřina.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008.

Article
Trnková, Kateřina; Chaloupková, Lucie; Knotová, Dana.
Studia paedagogica. 2009.

Article
Trnková, Kateřina.
Studia paedagogica. 2012.

Book
Lojdová, Kateřina; Novotný, Petr; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Zounek, Jiří.
2014

Article
Trnková, Kateřina.
Studia paedagogica. 2014.

Chapter
Trnková, Kateřina.
In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014

Article
Trnková, Kateřina.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006.

Article
Trnková, Kateřina.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007.