Čiháček, Vlastimil

Name variants:

Čiháček, Vlastimil (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Čiháček, Vlastimil. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 119–131.

Article
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 59–72.

Article
Rabušicová, Milada; Čiháček, Vlastimil. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 77–91.

Article
Rabušicová, Milada; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Čiháček, Vlastimil. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 103–116.

Article
Čiháček, Vlastimil. Zájmy rodičů jako součást kontaktů speciálních škol s rodiči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 73–85.