Rabušicová, Milada

Varianty jmen:

Rabušicová, Milada (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 40.

Článek
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. A family business as a space for intergenerational learning interactions. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 2, s. 43–66.

Článek
Jarvis, Peter; Rabušicová, Milada; Nehyba, Jan. Adult learning as a lifelong concern: interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 4, s. 109–122.

Článek
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. 125–146.

Článek
Rabušicová, Milada. [Comparative education: contemporary issues and trends. Edited by W.D. Halls]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, roč. 43, č. I28, s. 111–112.

Článek
Rabušicová, Milada; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 19981999, roč. 47-48, č. U3-4, s. 5–6.

Článek
Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 11–15.

Článek
Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 9–11.

Článek
Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 7–11.

Článek
Trnková, Kateřina; Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 9–12.

Článek
Rabušicová, Milada; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 20002001, roč. 49-50, č. U5-6, s. 5–6.

Článek
Rabušicová, Milada. Editorial. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 4, s. 5–10.

Článek
Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 2, s. 5–8.

Článek
Rabušicová, Milada. Editorial. Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. 5–8.

Článek
Brücknerová, Karla; Rozvadská, Katarína; Knotová, Dana; Juhaňák, Libor; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Educational trajectories of non-traditional students : stories behind numbers. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 4, s. 93–114.

Článek
Rabušicová, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 19981999, roč. 47-48, č. U3-4, s. 25–41.

Článek
Rabušicová, Milada. Impulz k dalšímu přemýšlení o vzdělanostních nerovnostech : věc trvá. Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 2-3, s. 173–178.

Článek
Pol, Milan; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 117–125.

Článek
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 59–72.

Článek
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 1, s. 163–182.

Článek
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 1, s. 103–124.

Článek
Rabušicová, Milada; Klusáčková, Markéta; Kamanová, Lenka. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. 131–153.

Článek
Rabušicová, Milada. Mezinárodní odborná konference OMEP : Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 184–185.

Článek
Rabušicová, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 13–26.

Článek
Rabušicová, Milada; Čiháček, Vlastimil. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, roč. 50, č. U7, s. 77–91.

Článek
Brücknerová, Karla; Rabušicová, Milada. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia. Studia paedagogica. 2019, roč. 24, č. 1, s. 33–49.