A family business as a space for intergenerational learning interactions

Název: A family business as a space for intergenerational learning interactions
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 2, s. [43]-66
Rozsah
[43]-66
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The broadening use of the concepts of lifelong and lifewide learning has opened space for exploring learning processes beyond official educational institutions providing formal education. Environments where adults learn intensively in both informal and non-formal ways include businesses. The specific environment of family businesses is an attractive research topic in the context of intergenerational learning and consistent with the concept of workplace learning (Evans, Hodkinson, Rainbird, & Unwin, 2006; Novotný, 2009). A family business is a place where intergenerational learning is a necessary and desirable part of its everyday operation. One might even speculate that the success of the family business depends to a certain extent on intergenerational learning among the employees, who happen to be family members. This aspect of family businesses has not yet received research interest in the Czech Republic. This chapter presents findings concerning intergenerational learning interactions in family businesses, what initiates these learning interactions, and their form and content. The findings are then related to organizational culture, i.e. the culture of the family business.
Reference
[1] Aronoff, C. E., & Ward, J. L. (2000). Family Business Values: How to Assure a Legacy of Continuity and Success. Marietta: Family Enterprise.

[2] Barroso Martinéz, A., Sanguino Galván, R., & Baňegil Palacios, T. (2013). Study of factors influencing knowledge transfer in family firms. Intangible Capital, 9(4), 1216–1238.

[3] Bengtson, V. L. (2001). Beyond the nuclear family: The increasing importance of multigenerational bonds Journal of Marriage and Family, 63(1), 1–16. | DOI 10.1111/j.1741-3737.2001.00001.x

[4] Brücknerová, K., & Novotný, P. (2015). Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli [A Typology of Intergenerational Learning Among Teachers]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 5(3), 140–162.

[5] Evans, K., Hodkinson, P., Rainbird, H., & Unwin, L. (2006). Improving Workplace Learning. Abingdon: Routledge.

[6] Hofstede, G. (1999). Kultury a organizace: Software lidské mysli [Cultures and Organizations: Software of the Mind]. Prague: Charles University.

[7] Horáková, T. (2013). Mezigenerační učení v rodinném podniku [Intergenerational Learning in a Family Business] (Master's thesis). Brno: Masaryk University.

[8] Illeris, K. (2007). How we Learn: Learning and Non-learning in School and Beyond. Abingdon: Routledge.

[9] Ilmarinen, J., & Tuomi, K. (2004). Past, Present and Future of Work Ability. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health.

[10] Konopaski, M., Jack, S., & Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity Academy of Management Learning & Education, 14(3), 347–364. | DOI 10.5465/amle.2014.0244

[11] Koráb, V. (2008). Rodinné podnikání [Family Business]. Brno: Computer Press.

[12] Koráb, V., & Kalouda, F. (Eds.). (1998). Jak pracují malé rodinné firmy [How Small Family Businesses Work]. Brno: Brno University of Technology.

[13] Lansberg, I., & Gersick, K. (2015). Educating family business owners: The fundamental intervention Academy of Management Learning & Education, 14(3), 400–413. | DOI 10.5465/amle.2014.0254

[14] Le Breton-Miller, I., & Miller, D. (2015). Learning stewardship in family firms: For family, by family, across the life cycle Academy of Management Learning & Education, 14(3), 386–399. | DOI 10.5465/amle.2014.0131

[15] Ležáková, S. (2015). Mezigenerační učení v rodinném podniku [Intergenerational Learning in a Family Business] (Master's thesis). Brno: Masaryk University.

[16] Lukášová, R. (2010). Organizační kultura a její změna [Organizational Culture and its Change]. Prague: Grada.

[17] Lukášová, R., Nový, I., Franková, E., Sedláčková, H., Surynek, A., & Šimberová, I. (2004). Organizační kultura: Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku [Organizational Culture: From Shared Values and Goals to Improved Company Performance]. Prague: Grada.

[18] Lukeš, M., & Nový, I. (Eds.) (2005). Psychologie podnikání: Osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností [Psychology in Business: Entrepreneur Personality and Business Skills Development]. Prague: Management Press.

[19] Novotný, P. (2009). Učení pro pracoviště: Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí [Workplace learning: Possibilities to apply the concept of workplace learning in the Czech environment]. Brno: Masaryk University.

[20] Odehnalová, P. (2009). Přednosti a meze rodinného podnikání [Strengths and Limits of Family Businesses] (Doctoral dissertation). Brno: Masaryk University.

[21] Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení [On Intergenerational Learning]. Brno: Masaryk University.

[22] Ramsey, R. (2011). Supervising an intergenerational workforce. Supervision, 72(10), 16–18.

[23] Ropes, D. (2013). Intergenerational learning in organizations European Journal of Training and Development, 37(8), 713–727. | DOI 10.1108/EJTD-11-2012-0081

[24] Ruiz Jimenéz, M. C., Vallejo Martos, M. C., & Martínez Jimenéz, R. (2015). Organisational harmony as a value in family businesses and its influence on performance Journal of Business Ethics, 126(2), 259–272. | DOI 10.1007/s10551-013-1941-6

[25] Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

[26] Schlimbach, T. (2010). Intergenerational mentoring in Germany: Older people support young people's transitions from school to work Working with Older People, 14(4), 4–15. | DOI 10.5042/wwop.2010.0678

[27] Senge, P. M. (2007). Pátá disciplína: Teorie a praxe učící se organizace [The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization]. Prague: Management Press.

[28] Situace rodinných firem v České republice. [Situation in Family Businesses in the Czech Republic.] (2015). Asociace malých a středních podniků a živnostníků. (Online only). Retrieved from http://www.amsp.cz/uploads/Pruzkumy/Vysledky_26._pruzkumu_AMSP_CR.pdf

[29] Sorenson, R. L., & Milbrandt, J. M. (2015). A family affair—Teaching families versus individuals: Insights gained from 24 years of family business education Academy of Management Learning & Education, 14(3), 366–384. | DOI 10.5465/amle.2014.0328

[30] Spannring, R. (2008). IGLOO: Intergenerational learning in organizations: Summary of the literature report. IGLOO Project. Retrieved from http://www.iglooproject.eu/files/english_sum_report.pdf

[31] Strážovská, Ľ., & Strážovská, E. (2002). Rodinné podnikanie [Family Business]. Bratislava: Sprint vfra.

[32] Tichá I. (2005). Učící se organizace [Learning Organizations]. Prague: Alfa.

[33] Vendramin, P. (2009). Age diversity and intergenerational relations at the workplace. Proceedings from 4th Conference Young People & Societies in Europe and around the Mediterranean. Retrieved from http://www.ftu-namur.org/fichiers/Forli-Vendramin.pdf

[34] Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.