Pevná, Kateřina

Varianty jmen:

Pevná, Kateřina (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. A family business as a space for intergenerational learning interactions. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 2, s. 43–66.

Článek
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. 125–146.

Článek
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 1, s. 163–182.

Článek
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 1, s. 103–124.

Článek
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách. ProInflow. 2016, roč. 8, č. 2, s. 43–52.

Kapitola
Pevná, Kateřina; Petrželka, David. Sociální služby v České republice. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, s. 75–92.

Článek
Rabušicová, Milada; Pevná, Kateřina; Vařejková, Zuzana. Surrogate grandparents as actors in intergenerational learning. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 4, s. 85–107.

Článek
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 1, s. 85–108.

Kniha
Knotová, Dana; Lazarová, Bohumíra; Lojdová, Kateřina; Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014