Pevná, Kateřina

Name variants:
Pevná, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. A family business as a space for intergenerational learning interactions. Studia paedagogica. 2016.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. 2010.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. 2012.

Article

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách. ProInflow. 2016.

Chapter
Pevná, Kateřina; Petrželka, David. Sociální služby v České republice. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014

Article
Rabušicová, Milada; Pevná, Kateřina; Vařejková, Zuzana. Surrogate grandparents as actors in intergenerational learning. Studia paedagogica. 2015.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. 2015.

Book
Knotová, Dana; Lazarová, Bohumíra; Lojdová, Kateřina; Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014