Pevná, Kateřina

Name variants:

Pevná, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. A family business as a space for intergenerational learning interactions. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 43–66.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 125–146.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. 163–182.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 103–124.

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách. ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 43–52.

Chapter
Pevná, Kateřina; Petrželka, David. Sociální služby v České republice. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, pp. 75–92.

Article
Rabušicová, Milada; Pevná, Kateřina; Vařejková, Zuzana. Surrogate grandparents as actors in intergenerational learning. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 4, pp. 85–107.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 85–108.

Book
Knotová, Dana; Lazarová, Bohumíra; Lojdová, Kateřina; Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014