O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách

Název: O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách
Zdrojový dokument: ProInflow. 2016, roč. 8, č. 2, s. 43-52
Rozsah
43-52
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Smyslem článku je představit mezigenerační programy, jež se stále častěji stávají součástí aktivit knihoven. Knihovny jako veřejné vzdělávací a kulturní instituce a společenská centra se ukazují jako velmi vhodné prostředí pro realizaci programů, jejich účelem je zprostředkovat setkávání více generací. Mezigenerační programy v knihovnách nejprve zasazujeme do širšího rámce tématu mezigeneračního setkávání, dialogu a učení, následně pak vytváříme typologii těchto programů v kategoriích kulturní, vzdělávací a sociální. Každý z těchto typů dokládáme příkladem konkrétního realizovaného program. Na závěr pak uvádíme poznámky týkající se tvorby mezigeneračních programů v knihovnách.
The purpose of this article is to introduce intergenerational programs, which are increasingly becoming a part of the activities of libraries. Public libraries as educational and cultural institutions and community centers are proving very suitable environment for the implementation of programs designed to facilitate meeting multiple generations. Intergenerational programs in libraries first set into a broader framework of the theme of intergenerational encounters, dialogue and learning, then to create a typology of these programs in the categories of cultural, educational and social. Each of these exemplify a particular program implemented. At the conclusion we note concerning the creation of intergenerational programs in libraries.
Note
Článek je výstupem z grantu GAČR Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích (GA13-07234S).
Reference
[1] Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata. (Online only). Dostupné z: http://aktivnistari.eu/57-experimentalni-univerzita-pro-prarodice-a-vnoucata.

[2] Fischer, T. (2008). Intergenerational learning in Europe – policies, programmes, practical guidance: Final report. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view.

[3] Goulding, A. (2006). Public Libraries in the 21st Century : Defining Services and Debating the Future. England: Routledge. eBook. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/folder?sid=2c73e06e-af3a-4738-80c9-29dd0c0f48fa%40sessionmgr104&vid=9&hid=121

[4] Hatton-Yeo, A. (2008). The EAGLE toolkit for intergenerational activities. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/the-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities.

[5] Cherri, H. CH. Y. (2008). Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry. (Disertační práce). University of Nottingham, Nottingham. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf.

[6] Loewen, J. (1996). Intergenerational learning: What if schools wer places, where adults and children learning together. [online]. New York: Columbia university. 1996, 45 s. [cit.2009-07-04]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/14/e4/59.pdf

[7] Návrh Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025. Ústřední knihovnická rada ČR. [online]. http://www.ukr.knihovna.cz/priprava-koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2016-2020/

[8] Newman, S. (1989). Intergenerational programs: Imperatives, strategies, impacts, trends. [online]. New York: The Hartworth Press, 1989, 258 s. ISBN0-86656-773-9 [cit. 2009-06-04]. Dostupné z: http://books.google.com/books?hl=cs&lr=&id=KZ4JUIvosiYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=A+History+of+Intergenerational+Programs.&ots=eh0cKJ7J8B&sig=FHmFvZx7DYtV-eX-QNo3MzWHNi8#PPA1,M1.

[9] Newman, S. (1993). Creating effective intergenerational programs. [online]. Pittsburgh: Pittsburgh university, 1993. 10 s. [cit.2009-12-04]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/b5/97.pdf

[10] Newman, S., & Hatton-Yeo, A. (2008). Intergenerational Learning and the Contributions of older People. Ageing horizons, 8(8), 31–39.

[11] Newman, S., Ward, Ch. R., Smith, T. B., Wilson, J. O., McCrea, J. M., Calhoun, G., & Kingson, E. (1997). Intergenerational Programs: Past, Present and Future. USA: Taylor & Francis.

[12] Projekt Senzační senioři. (Online only). Dostupné z http://www.sensen.cz/o-nas/.

[13] Rabušicová, M., Klusáčková, L., Kamanová, L. (2009). Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica, (2), 131–153.

[14] Rabušicová, M., Kamanová, L., Pevná, K. (2014). Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica, 19(1), 103–124. | DOI 10.5817/SP2014-1-6

[15] Statham, E. (2009). Promoting Intergenerational Programmes: where is the evidence to inform policy and practise? Evidence & Policy, 5(4), 471–488. | DOI 10.1332/174426409X478798

[16] Stričevic, I., Ksibi, A. (2012). Intergenerational solidarity in Library. Series: IFLA Publications, Vol. 156. Berlin : De Gruyter Saur. eBook. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/folder?sid=2c73e06e-af3a-4738-80c9-29dd0c0f48fa%40sessionmgr104&vid=9&hid=121

[17] Šerák, M. (2012). Knihovny jako tradiční centra celoživotního učení. Andragogika, 16(2), s. 8–10.