knihovny

Zadražilová, Iva; Krčál, Martin; Juránková, Kristýna; Kašpárková, Veronika; Komůrková, Zuzana; Matušková, Jitka; Škop, Michal. Výzkum uživatelských potřeb v Moravské zemské knihovně
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách
Kovářová, Pavla; Hájek, Martin; Kvapilová, Lenka; Májková, Lucie; Matušková, Lenka; Mezuláník, Radek; Sloupenská, Hana. Vzdělávání k informační bezpečnosti v českých knihovnách
Gachová, Šárka; Lukáš, Ondřej; Strýčková, Sylvie. Zelená knihovna