mezigenerační učení

Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách