"Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu

Název: "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu
Variantní název:
  • The "Czech Prešeren": Slovenian reception of the Mácha cult
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. [163]-173
Rozsah
[163]-173
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek pojednává o slovinské recepci Karla Hynka Máchy od druhé poloviny 19. století dodnes. Zvláštní pozornost věnuje těm dimenzím, které souvisejí s kanonizací a kultem českého romantického básníka, rovněž i diskursivním strategiím, které Máchu do slovinského kulturního prostoru začleňují jako "českého Prešerna", slovinskému velikánovi pak dodávaly ekvivalentního národního básníka a kulturního světce bratrského slovanského národa.
This article treats the Slovenian reception of Karel Hynek Mácha from the second half of the nineteenth century till the present day. It places special focus on the dimensions connected to the canonization of the Czech Romantic poet (especially the so-called "Mácha cult"), and the discursive strategies that import Mácha to the Slovenian cultural field as the national poet and cultural saint of the brotherly Slavic nation – the "Czech Prešeren".