Úvodní zamyšlení

Zdrojový dokument: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 5-17
Rozsah
5-17
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Úvod -- Historiografický exkurz -- Revoluce či evoluce?
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document