Antroponymum jako součást frazémů

Název: Antroponymum jako součást frazémů
Zdrojový dokument: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 88-89
Rozsah
88-89
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence