Antroponymum jako součást frazémů

Source document: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 88-89
Extent
88-89
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document