Pleskalová, Jana

Name variants:
Pleskalová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 59.

Chapter

Chapter
Pleskalová, Jana. Antroponyma v literární komunikaci. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014

Chapter
Pleskalová, Jana. Antroponymum jako součást frazémů. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014

Chapter
Pleskalová, Jana. Derivace. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998

Chapter
Pleskalová, Jana. Hláskosloví. In: Stará čeština pro nefilology. 2009

Chapter
Pleskalová, Jana. Hláskosloví. In: Pleskalová, Jana. Stará čeština pro nefilology. 2001

Chapter
Pleskalová, Jana. Hláskové změny v chronologickém pořadí. In: Pleskalová, Jana. Stará čeština pro nefilology. 2001

Chapter
Pleskalová, Jana. Jméno a kalendář. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014

Article
Pleskalová, Jana. Jubileum Jana Balhara. Linguistica Brunensia. 2021.

Chapter
Pleskalová, Jana. Kompozice. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998

Chapter
Pleskalová, Jana. Literatura. In: Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1998

Chapter
Pleskalová, Jana. Obsah. In: Stará čeština pro nefilology. 2009

Chapter
Pleskalová, Jana. Obsah. In: Pleskalová, Jana. Stará čeština pro nefilology. 2001

Chapter
Pleskalová, Jana. Obsah. In: Pleskalová, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 2014

Article

Chapter
Pleskalová, Jana. Předmluva. In: Stará čeština pro nefilology. 2009