Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii

Název: Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii
Variantní název
Ein Beitrag zur geographischen Differenzierung im Dialekt und in der Mikrotoponymie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. [149]-154
Rozsah
[149]-154
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí