Nejstarší typy českých složených antroponym

Variantní název
Die ältesten Typen der tschechischen zusammengesetzten Anthroponyme
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. [87]-98
Rozsah
[87]-98
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document