Nejstarší typy českých složených antroponym

Title: Nejstarší typy českých složených antroponym
Variant title
Die ältesten Typen der tschechischen zusammengesetzten Anthroponyme
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. [87]-98
Extent
[87]-98
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language