Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1993, vol. 42, iss. A41

Image
Year
1993
Publication year
1993
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0883-0
Stati
Page Title
[7]-11 K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí Grepl, Miroslav | pdficon
[13]-21 Verb classification in Dobrovský's Lehrgebäude der böhmischen Sprache (1809, 1819) Smith, Nancy Susan | pdficon
[23]-37 Die Entwicklung der bohemistischen Aspektforschung Nübler, Norbert | pdficon
[39]-50 Přípustková souvětí v komunikaci Karlík, Petr | pdficon
[51]-60 Czech stem dictionary Pala, Karel; Osolsobě, Klára | pdficon
[61]-71 Pochybnosti o funkčních stylech? Chloupek, Jan | pdficon
[73]-76 K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech Šipková, Milena | pdficon
[77]-86 Brněnská městská mluva : odraz kontaktů etnik Krčmová, Marie | pdficon
[87]-98 Nejstarší typy českých složených antroponym Pleskalová, Jana | pdficon
[99]-108 Adjektiva vyjadrujúce zoslabenú mieru vlastnosti v slovenčině a češtině Bartáková, Jarmila | pdficon
[109]-117 K posunům v akcentuačním typu звездá Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena | pdficon
[119]-128 Начальные а-, я-, о-, е-, и-, у-, ю- в современном русском и чешcком языках : (исторический комментарий) Brandner, Aleš | pdficon
[129]-139 Ke vztahům českých a finských jazykovědců Pražák, Richard | pdficon
Bibliografie
Page Title
[141]-147 Milan Jelínek (1923): Bibliografie prací za léta 1947-1992 | pdficon
[149]-150 Jarmila Bartáková, roz. Pikorová (1933): Bibliografie prací za léta 1959-1993 | pdficon
Recenze, referáty, zprávy
Page Title
[151]-156 [Sgall, Petr; Hronek, Jiří. Čeština bez příkras] Rusínová, Zdenka | pdficon
156-158 [Пунктуация в романских и славянских языках] Žaža, Stanislav | pdficon
158-161 [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vyp. 1., Refleksy *ě ; Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovatel'naja. Vyp. 1., Životnyj mir] Fic, Karel | pdficon