Slabičné konsonanty v češtině

Název: Slabičné konsonanty v češtině
Zdrojový dokument: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 74-86
Rozsah
74-86
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Vývoj slabičných konsonantů (Data; Konsonantické skupiny obsahující [ř]; Analýza: parametrizace konsonantických domén)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence