Úvod do slabičné typologie

Název: Úvod do slabičné typologie
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
91 s.
ISBN
978-80-210-6924-4
978-80-210-6925-1 (online : pdf)
978-80-210-6926-8 (online : ePub)
978-80-210-6927-5 (online : Mobipocket)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1012733
Poznámka
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | 5–10
Ziková, Markéta
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Reprezentace slabičné struktury | 11–31
Ziková, Markéta
PDF
hidden-section Sylabifikace
Chapter number Title Custom text
3. | Sylabifikace | 32–41
Ziková, Markéta
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Reprezentační vs. derivační přístup ke slabičné struktuře | 42–47
Ziková, Markéta
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Reprezentační teorie slabiky: CVCV | 48–73
Ziková, Markéta
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Slabičné konsonanty v češtině | 74–86
Ziková, Markéta
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Konsonantické domény a morfologie | 87
Ziková, Markéta
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 88–91
Ziková, Markéta
PDF