Reprezentační teorie slabiky: CVCV

Název: Reprezentační teorie slabiky: CVCV
Zdrojový dokument: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 48-73
Rozsah
48-73
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Prázdné V-pozice -- Finální kódy vs. finální iniciály -- Vliv slabičné struktury na segmentální strukturu (Řízení a licencování) -- Derivace slabičných typů (Fonotaktika tříkonsonantických řetězců v češtině)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence