Reprezentační teorie slabiky: CVCV

Source document: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 48-73
Extent
48-73
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Prázdné V-pozice -- Finální kódy vs. finální iniciály -- Vliv slabičné struktury na segmentální strukturu (Řízení a licencování) -- Derivace slabičných typů (Fonotaktika tříkonsonantických řetězců v češtině)
Rights access
open access
License: Not specified license
Document