Ziková, Markéta

Name variants:
Ziková, Markéta (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Chapter
Ziková, Markéta. Konsonantické domény a morfologie. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Chapter
Ziková, Markéta. Literatura. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Chapter
Ziková, Markéta. Obsah. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Article
Ziková, Markéta; Wągiel, Marcin. Preface. Linguistica Brunensia. 2020.

Article
Wągiel, Marcin; Ziková, Markéta. Preface. Linguistica Brunensia. 2020.

Chapter
Karlík, Petr; Ziková, Markéta. Případové studie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014

Chapter
Ziková, Markéta. Reprezentace slabičné struktury. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Chapter
Ziková, Markéta. Reprezentační teorie slabiky: CVCV. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Chapter
Ziková, Markéta. Slabičné konsonanty v češtině. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Chapter
Ziková, Markéta. Sylabifikace. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Chapter
Ziková, Markéta. Úvod. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Book
Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014