Případové studie

Název: Případové studie
Zdrojový dokument: Karlík, Petr; Ziková, Markéta. Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 85-118
Rozsah
85-118
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Pasivum -- Sloveso být -- -n-/-t-participium -- Osobní zájmeno -- Morfonologie -- Morfosyntax -- Syntax -- Referenční vlastnosti
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence