Případové studie

Source document: Karlík, Petr; Ziková, Markéta. Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 85-118
Extent
85-118
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Pasivum -- Sloveso být -- -n-/-t-participium -- Osobní zájmeno -- Morfonologie -- Morfosyntax -- Syntax -- Referenční vlastnosti
Rights access
open access
License: Not specified license
Document