Západořímská říše po rozdělení státu

Název: Západořímská říše po rozdělení státu
Zdrojový dokument: Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 85-90
Rozsah
85-90
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Poslední dvacetiletí římské říše na Západě (obraz urychleného úpadku)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence