Západořímská říše po rozdělení státu

Source document: Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 85-90
Extent
85-90
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Poslední dvacetiletí římské říše na Západě (obraz urychleného úpadku)
Rights access
open access
License: Not specified license
Document