Bednaříková, Jarmila

Name variants:

Bednaříková, Jarmila (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 27.

Article
Bednaříková, Jarmila. [Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars: die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. László Veszprémy, (ed.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 42, iss. E38, pp. 229–231.

Article
Bednaříková, Jarmila. Die älteste Individualisierung und die Beziehung des Individuums zu Natur und Gesellschaft. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2008, vol. 57, iss. N13, pp. 23–36.

Article
Bednaříková, Jarmila. Audofleda, Theodorich der Große und Chlodwig. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1996, vol. 45, iss. N1, pp. 87–103.

Article
Bednaříková, Jarmila. [Češka, Josef. Zánik antického světa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2004, vol. 53, iss. N9, pp. 180–181.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Dominát. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 28–56.

Article
Bednaříková, Jarmila. [Freis, Helmut. Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit: von Augustus bis Konstantin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, vol. 37, iss. E33, pp. 173–174.

Article
Bednaříková, Jarmila. [Fuhrmann, Manfred; Gruber, Joachim. Boethius]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, vol. 37, iss. E33, pp. 180–181.

Article
Bednaříková, Jarmila. Jubilaeum professoris historiae antiquae. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1998-1999, vol. 47-48, iss. N3-4, pp. 5–9.

Article
Bednaříková, Jarmila. K problému christianizace Ostrogótů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2004, vol. 53, iss. N9, pp. 89–116.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Krize římské říše v pozdním principátu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 5–27.

Article
Bednaříková, Jarmila; Petrovićová, Katarina. Martianus Capella's questionable relation to the Vandals. Graeco-Latina Brunensia. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 3–16.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Možné příčiny přežití římského Východu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 97.

Article
Bednaříková, Jarmila. Několik poznámek k pozdní antice z hlediska bohatství a chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 33–42.

Article
Bednaříková, Jarmila. Obdiv a kritika života barbarů v antických pramenech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 61–85.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Obsah. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 3–4.

Article
Bednaříková, Jarmila. Odešel významný historik starověku. Graeco-Latina Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 199–200.

Article
Bednaříková, Jarmila. Portrét a vzpomínka (Radislav Hošek). Graeco-Latina Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 131–134.

Article
Bednaříková, Jarmila. [Příběhy raně křesťanských mučedníků: výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury]. Graeco-Latina Brunensia. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 149–150.

Article
Bednaříková, Jarmila. [Pyykko, Vappu. Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomos]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, vol. 41, iss. E37, pp. 211–213.

Article
Bednaříková, Jarmila. Římané a Germáni v Horním Podunají ve světle Eugippiova Commemoratoria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, vol. 37, iss. E33, pp. 69–80.

Book
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014

Article
Bednaříková, Jarmila. Setkání minulosti se současností : "Besedy o demokracii". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2006, vol. 55, iss. N11, pp. 125–126.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Shrnutí. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 98.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Výběr z literatury. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 99–103.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Vývoj římského Východu po roce 395 (do smrti císaře Iustiniana). In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 91–96.