Melounová, Markéta

Name variants:

Melounová, Markéta (preferred)
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Melounová, Markéta. [Andoková, Marcela; Hrnčiarová, Daniela (eds.). Bežný život starých Rimanov]. Graeco-Latina Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 286–288.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Dominát. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 28–56.

Article
Melounová, Markéta. [Gillmeister, Andrzej (Ed.). Rerum Gestarum Monumentis et Memoriae: cultural readings in Livy]. Graeco-Latina Brunensia. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 207–210.

Article
Melounová, Markéta. Jazyková výbava Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic: případ řečtiny. Graeco-Latina Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 121–138.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Krize římské říše v pozdním principátu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 5–27.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Možné příčiny přežití římského Východu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 97.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Obsah. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 3–4.

Book
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014

Article
Melounová, Markéta. Severitas and clementia in punishing the crimen maiestatis from Principate to Dominate. Graeco-Latina Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 149–158.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Shrnutí. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 98.

Article
Melounová, Markéta. Trials with religious and political charges from the Principate to the Dominate. Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 117–130.

Article
Melounová, Markéta. [Valachovič, Pavol. Latinská epigrafika na Slovensku]. Graeco-Latina Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 182–183.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Výběr z literatury. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 99–103.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Vývoj římského Východu po roce 395 (do smrti císaře Iustiniana). In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 91–96.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Zahraniční situace a vztahy římské říše v období dominátu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 57–84.

Chapter
Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Západořímská říše po rozdělení státu. In: Bednaříková, Jarmila. , Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 2014, pp. 85–90.