Nástin vývoje sfragistiky římských králů a císařů

Název: Nástin vývoje sfragistiky římských králů a císařů
Autor: Maráz, Karel
Zdrojový dokument: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 68-69
Rozsah
68-69
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence