Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví

Obrázek
Autor: Maráz, Karel
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
268 s.
ISBN
978-80-210-7143-8
978-80-210-7144-5 (online : pdf)
978-80-210-7145-2 (online : ePub)
978-80-210-7146-9 (online : Mobipocket)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1016303
Subject PHNK
Poznámka
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
I.
Page Chapter number Title
5-7 Úvod | pdf icon Maráz, Karel
8-14 Definice základních sfragistických pojmů a nástin vzniku a vývoje pečeti | pdf icon Maráz, Karel
15-17 Pečetní typáře | pdf icon Maráz, Karel
18-20 Typy pečetí | pdf icon Maráz, Karel
21-23 Proces pečetění | pdf icon Maráz, Karel
24-40 Vnější znaky pečetí | pdf icon Maráz, Karel
41-43 Archivní ochrana pečetí | pdf icon Maráz, Karel
44-46 Razítka | pdf icon Maráz, Karel
47 Prameny sfragistiky | pdf icon Maráz, Karel
48-51 Sfragistické sbírky (v českých zemích) | pdf icon Maráz, Karel
52-64 Přehled sfragistického bádání v českých zemích | pdf icon Maráz, Karel
II.
Page Chapter number Title
65-67 Nástin vývoje papežské sfragistiky | pdf icon Maráz, Karel
68-69 Nástin vývoje sfragistiky římských králů a císařů | pdf icon Maráz, Karel
70-95 Panovnická a státní sfragistika | pdf icon Maráz, Karel
96-108 Církevní sfragistika | pdf icon Maráz, Karel
109-117 Šlechtická sfragistika | pdf icon Maráz, Karel
118-123 Komunální sfragistika | pdf icon Maráz, Karel
124-130 Cechovní pečeti | pdf icon Maráz, Karel
131-133 Sfragistika univerzit | pdf icon Maráz, Karel
134-136 Sfragistika občanská a úřední | pdf icon Maráz, Karel
137-140 Falza | pdf icon Maráz, Karel
III.
Page Chapter number Title
141-152 III. | Příklady vzorového katalogového popisu pečetí | pdf icon Maráz, Karel
IV.
Page Chapter number Title
153-165 IV. | Slovníček základních pojmů pro sfragistiku | pdf icon Maráz, Karel
Page Chapter number Title
166-174 Seznam obrazových příloh | pdf icon Maráz, Karel
hidden-section Soupis zkratek
Page Chapter number Title
175-177 Soupis zkratek | pdf icon Maráz, Karel
Page Chapter number Title
178-179 Výběr monografických, přehledových a bibliografických prací | pdf icon Maráz, Karel
Page Chapter number Title
180-216 Výběr speciální literatury a edic s přihlédnutím k české sfragistice | pdf icon Maráz, Karel
hidden-section Obrazové přílohy
Page Chapter number Title
217-268 Obrazové přílohy | pdf icon Maráz, Karel