Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století : (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.–17. století)

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
195 s.
ISBN
978-80-210-7281-7
978-80-210-7282-4 (online : pdf)
978-80-210-7283-1 (online : ePub)
978-80-210-7284-8 (online : Mobipocket)
Jazyk
česky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1024632
Poznámka
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Ústav FF MU
Obor
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
5-6 Úvodem | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
7-15 I. | Stará (středověká) literatura východních Slovanů; staroruská literatura, její existence, rozpětí a transcendence | pdf icon Pospíšil, Ivo
hidden-section Nástin vývoje
Page Chapter number Title
17-26 II. | Nástin vývoje | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
27-62 III. | Žánrový a stylový systém kontra evoluce staré literatury východních Slovanů | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
63-73 IV. | Diferenciace literatury východních Slovanů: utváření ukrajinské a běloruské literatury | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
75-94 V. | K ruské literatuře 18. století | pdf icon Pospíšil, Ivo
hidden-section Výběr literatury
Page Chapter number Title
95-99 Výběr literatury | pdf icon Pospíšil, Ivo
Antologie staroruských textů 11.–17. století
Page Chapter number Title
101-103 Повесть временных лет | pdf icon
104-105 Сказание о Борисе и Глебе | pdf icon
106-107 Хожение игумена Даниила в Святую землю | pdf icon
108-109 Слово о законе и благодати митрополита Илариона | pdf icon
110-129 Слово о плъку Игореве, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова | pdf icon
130-133 Поучение Владимира Мономаха | pdf icon
134 Сказание‚ како сотворил Бог Адама | pdf icon
135-136 Моление Даниила Заточника | pdf icon
137 Слово о погибели Рускыя земли | pdf icon
138-139 Житие Александра Невского | pdf icon
140-144 Задонщина | pdf icon
145-151 Повесть о нашествии Тохтамыша | pdf icon
153-156 Хож(д)ение за три моря тверского купца Афанасия Никитина | pdf icon
157-166 Домострой | pdf icon
167-171 Переписка Андрея Курбского и Ивана Грозного | pdf icon
172-175 Повесть о Савве Грудцыне | pdf icon
176-186 Житие протопопа Аввакума‚ им самим написанное | pdf icon
187-188 Симеон Полоцкий (1629–1680) | pdf icon
189-191 Сильлвестр Медведев (1641–1991) | pdf icon
192-195 Феофан Прокопович (1681–1736) | pdf icon Pospíšil, Ivo