Editorial: Nová média - nové metodologie

Název: Editorial: Nová média - nové metodologie
Variantní název:
  • [TIMe 4 New media - new methodologies]
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 4-6
Rozsah
4-6
  • ISSN
    1805-2606
Type: Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CRAMER, Florian, 2013. Anti-Media: Ephemera on Speculative Arts. Amsterdam: nai010 publishers, Rotterdam, Willem de Kooning Academie, Rotterdam and Institute of Network Cultures.

[2] ECO, Umberto, 1962. Opera aperta: Forma e indeterminazione nelle poetiche contemparanee. Vol. 3. Milan: Tascabili Bompiani.

[3] FULLER, Matthew, 2011. Faulty Theory. Fibreculture Journal: 17. Dostupné z: http://seventeen.fibreculturejournal.org/fcj-118-faulty-theory/.

[4] FULLER, Matthew – Goffey, Andrew, 2012. Evil Media. Cambridge, MA: MIT Press. [cit. 23. 1. 2014]. Dostupné také z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?adv.x=1&d=all&f00=all&f01=&f02=&hitsPerPage=500&id=10595605&p00=evil%20media&p01=&p02=&page=1.