Horáková, Jana

Varianty jmen:

Horáková, Jana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Článek
Horáková, Jana. 85 let Čapkových Robotů a jejich proměn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 63–74.

Článek
Horáková, Jana. Benjaminiana : k remediaci vybraných Benjaminových pojmů v diskurzu nových digitálních médií. Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 87–106.

Článek
Cramer, Florian. Co je to software?. TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 95–98.

Článek
Horáková, Jana. Datatransfer : 1. ročník mezinárodního festivalu kyberkultury v Praze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, roč. 51, č. Q5, s. 117–119.

Článek
Horáková, Jana. Divadlo-stroj, divadlo-organismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, roč. 52, č. Q6, s. 47–54.

Článek
Herzigová, Ivana. Jak TIM dobýval vídeňský Dům hudby a Muzejní čtvrť: reportáž. TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 185–214.

Článek
Horáková, Jana. D(r)ámy : (nové číslo slovenského kulturního časopisu Aspekt). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, roč. 51, č. Q5, s. 126–130.

Článek
Horáková, Jana. Editorial. TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 3–4.

Článek
Horáková, Jana. Editorial: Nová média - nové metodologie. TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 4–6.

Článek
Horáková, Jana. Editorial: Čas pro softwarová studia. TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 4–10.

Článek
Fuller, Matthew. Freakové čísla. TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 86–94.

Článek
Horáková, Jana. Listening to art on a seabed. Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 1, s. 155–168.

Článek
Horáková, Jana. Moderní mýtus a komedie záměny : interpretace hry Karla Čapka R.U.R., Rossum's Univesal [i.e. Universal] Robots (1921). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, roč. 53, č. Q7, s. 49–57.

Článek
TIM na dubnové exkurzi ve Vídni. TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 61.

Článek
Horáková, Jana; Klodner, Michal; Ivičič, Martina; Flašar, Martin; Šedivá, Barbora; Kobíková, Zuzana; Čajková, Eva. Ohlédnutí za konferencí Soft skills – Aktuální otázky metodologie (umění) nových médií. TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 159–176.

Článek
Horáková, Jana. Robotické performance : Proces. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2005, roč. 54, č. Q8, s. 57–75.

Článek
Horáková, Jana. R.U.R. opera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, roč. 53, č. Q7, s. 182–183.

Článek
Horáková, Jana. Softwarové umění: programování excesu. Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. 23–47.

Článek
Horáková, Jana; Barok, Dušan; Kobíková, Zuzana; Šourek, Petr. Týden vědy 2013 na FF MU: Ohlédnutí za konferencí Zlá média - Evil media: Eristika nových médií. TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 135–145.

Článek
Horáková, Jana. Virtuální realita - prostor divadelních aktivit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, roč. 51, č. Q5, s. 23–34.