Гоголевский интертекст в русской и украинской постмодернистской прозе

Název: Гоголевский интертекст в русской и украинской постмодернистской прозе
Transliterovaný název
Gogolevskij intertekst v russkoj i ukrajinskoj postmodernistskoj proze
Zdrojový dokument: Bedzìr, Natalìja Prokopìvna. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (editor); Pospíšil, Ivo (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 23-30
Rozsah
23-30
Typ
Kapitola
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
В русской постмодернистской прозе отмечается гоголевский интертекст жанра, стиля, авторской маски и типа повествования. В украинском постмодернизме спародирован козацкий миф Украины, воспринятый в традициях барокко.
Gogol's intertext in Russian and Ukrainian post-modernist prose. The Gogol's intertext of genre, style, author's mask and narration type has been observed in Russian post-modernist prose. The Cossack's myth of Ukraine, interpreted in baroque traditions, has been parodied in Ukrainian post-modernism.