Влияние анекдотического сюжета "Ревизора" на пьесу А.В. Вампилова "История с ментрапажем"

Název: Влияние анекдотического сюжета "Ревизора" на пьесу А.В. Вампилова "История с ментрапажем"
Transliterovaný název
Vlijanije anekdotičeskogo sjužeta "Revizora" na p'jesu A.V. Vampilova "Istorija s mentrapažem"
Zdrojový dokument: Kostelník, Jakub. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (editor); Pospíšil, Ivo (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 157-164
Rozsah
157-164
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Опубликованный текст основан на сравнении анекдотических сюжетов пьесы Ревизор Н. В. Гоголя и драматического анекдота История с метранпажем А. В. Вампилова. Учитывая новейшие труды русских литературоведов и театроведов (Ю. Манн, М. Громова), в статье обсуждаются сходства в развитии жанров гоголевской и вампиловской пьес.
The present text is based on comparison of comic stories of Revizor by N. V. Gogol and Istorija s metranpazhem by the playwright A. V. Vampilov. Some Russian literary scholars and theatrologists (J. Mann, M. Gromova) are of the opinion that the text works out the genre and development characteristics of Gogol's and Vampilov's playwriting.