Osídlení a lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině

Název: Osídlení a lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině
Variantní název
Lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině ve středověku
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (Translator). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 19-56
Rozsah
19-56
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Osídlení do počátků stříbrorudného hornictví -- Výskyty zlata a jejich exploatace -- Vyvrcholení kolonizace a nástup stříbrorudného hornictví
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence