Osídlení a lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině

Title: Osídlení a lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině
Variant title
Lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině ve středověku
Source document: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (Translator). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 19-56
Extent
19-56
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Osídlení do počátků stříbrorudného hornictví -- Výskyty zlata a jejich exploatace -- Vyvrcholení kolonizace a nástup stříbrorudného hornictví
Rights access
embargoed access
License: Not specified license