Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments

Název: Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments
Contributor
Kličová, Jana (překladatel)
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (překladatel). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 229-264
Rozsah
229-264
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Licence: N/A