Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments

Title: Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments
Contributor
Kličová, Jana (Translator)
Source document: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (Translator). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 229-264
Extent
229-264
Type
Summary
Language
English
Rights access
embargoed access
License: N/A