Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva

Název: Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva
Variantní název:
  • Traces of wooden reinforcements in the wall mass
  • Spuren von mauerstarken Holzversteifungen
Zdrojový dokument: Gabriel, František; Peřina, Ivan. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 68-74
Rozsah
68-74
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Na základě studia stop dřevěných výztuh v síle zdiva v podobě otisků ve zděných konstrukcích rozlišujeme tři typy výztuh. První představují svislé sloupky kruhového průřezu (Ronov, Ralsko, Michalovice), druhý typ reprezentují systémy výztuh v podobě tesařsky spojených trámových kleštin (Valdštejn, Litice), třetí typ pak kuriózní užití starší hrázděné konstrukce (Šumburk). Dle kontextu se zdá, že k užívání výztuh v síle zdiva dochází ve větší míře ve druhé polovině 14. století a především pak v 15. století.
A study of traces of wooden reinforcements in the wall mass, preserved as imprints in masonry, has enabled classification into three types of reinforcement. The first is represented by vertical posts of a circular section (Ronov, Ralsko, Michalovice), the second by reinforcement systems in the shape of joined beam ties (Valdštejn, Litice), and the third type by the rare use of an older half-timbered framework (Šumburk). It appears that reinforcements in the wall mass are chiefly associated with the second half of the 14th century and, in particular, with the 15th century.