Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami)

Obrázek
Variantní název
Post-mortem changes and their meaning in the interpretation of the burial rite : (relation between archaeology and forensic science)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
ÚAM FF MU
Rok vydání
2007
Rozsah
49 s.
Edice
  • Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum; 1
ISBN
978-80-239-9599-2
Jazyk
česky
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 528088
Poznámka
  • Práce vznikla v rámci výzkumného záměru MSM 0021622427.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
3 1. | Úvod | pdf icon Prokeš, Lubomír
Page Chapter number Title
4-12 2. | Posmrtné chemické změny a jejich význam pro interpretaci pohřebního ritu | pdf icon Prokeš, Lubomír
Page Chapter number Title
13-16 3. | Zachovalost kosterních pozůstatků | pdf icon Prokeš, Lubomír
Page Chapter number Title
17-28 4. | Polohové transformace skeletu | pdf icon Prokeš, Lubomír
Page Chapter number Title
29-36 5. | Biostratinomické faktory ve studiu pohřebního ritu | pdf icon Prokeš, Lubomír
Page Chapter number Title
37-41 6. | Metody prospekce, exkavace a odběru vzorků ve forenzní archeologii | pdf icon Prokeš, Lubomír
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
42-48 Literatura | pdf icon Prokeš, Lubomír
Page Chapter number Title
49 Post-mortem changes and their meaning in the interpretation of the burial rite (relation between archaeology and forensic science) | pdf icon Prokeš, Lubomír